Strategia

Cele strategiczne

Na lata 2016/2017 stawiamy sobie następujące cele

 1. Budowanie pozytywnego wizerunku branży druku 3D
 2. Integracja firm chcących działać na rzecz dobra branży
 3. Wspieranie rozwoju firm z branży

Działania strategiczne

Strategia określa drogę realizowania naszej misji przez osiąganie stanu określonego przez wizję.

 

Budowanie pozytywnego wizerunku branży druku 3D

 1. Budowanie marki branży
 2. Budowanie dumy z bycia firmą z branży druku 3D

Poszukiwanie dróg dotarcia do władz Państwowych

 1. Uzyskanie przez Stowarzyszenie znaczącego miejsca w debacie na temat branży
 2. Pozyskanie ekspertów branżowych jako członków Stowarzyszenia
 3. Pozyskanie wpływowych polityków jako członków wspierających Stowarzyszenie
 4. Tematyczne coroczne konferencje lub raporty poświęcone wybranym aspektom branży

Integracja firm chcących działać na rzecz dobra branży druku 3D

 1. Pozyskiwanie nowych członków
 2. Forum internetowe
 3. Spotkania tematyczne lub regionalne

Wspieranie rozwoju firm z branży

 1. Kodeks dobrych praktyk.
 2. Inicjowanie działań gospodarczych pomiędzy firmami
 3. Budowanie zaplecza wiedzy i kompetencji poprzez szkolenia
 4. Współpraca międzynarodowa