30.10.2017r. Walne Zebranie Członków

ZAWIADOMIENIE
o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Polskiej Branży Druku 3Dz siedzibą w Łodzi, w myśl §22 Statutu Stowarzyszenia, zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się w dniu 30 października  br. (poniedziałek) o godz. 10.30.

Miejsce zebrania: siedziba Stowarzyszenia, ul. S. Dubois 114/116 lok. 0.18, 93-465 Łódź.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Sprawdzenie i stwierdzenie ważności Walnego Zebrania Członków.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania Członków
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zebrania Członków
  5. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia poprawek do statutu.
  6. Złożenie rezygnacji z bycia członkiem Zarządu oraz Członkiem Stowarzyszenia pana Adama Kozubowicza.
  7. Podjecie uchwały w sprawie uzupełnienia stanowisk Zarządu: Sekretarza oraz Prezesa.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.