Kodeks Dobrych Praktyk

W imieniu Stowarzyszenia Polskiej Branży Druku 3D pragnę z radością poinformować, że podczas ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, został przegłosowany i przyjęty Kodeks Dobrych Praktyk. Jest to dokument, nad którym członkowie pod przewodnictwem kol. Andrzeja Burgsa z firmy Sygnis New Technologies pracowali przez ostatnich kilka miesięcy. Kodeks zobowiązuje członków Stowarzyszenia do określonych, dobrych zachowań na rynku.

Można śmiało powiedzieć, że Kodeks Dobrych Praktyk od początku miał być jednym z filarów, na których będzie stało Stowarzyszenie. Jest on wyróżnikiem dla każdej firmy i instytucji, której członkowie należą do Stowarzyszenia, a także gwarantem dla osób z nimi współpracujących, że zostaną potraktowani w sposób uczciwy i profesjonalny.

Kodeks jest dostępny do przeczytania w tym miejscu. Zachęcamy do zapoznania się z nim i stosowania się do niego, także tych, którzy póki co nie należą do Stowarzyszenia.

Z poważaniem:

Bartłomiej Jarkiewicz

Rzecznik prasowy
Stowarzyszenie Polskiej Branży Druku 3D