Stowarzyszenie Polskiej Branży Druku 3D wspiera Klub Rotary Warszawa Żoliborz w walce z FASD

Stowarzyszenie Polskiej Branży Druku 3D dołącza do akcji charytatywnej Klubu Rotary Warszawa Żoliborz mającej na celu organizację szkoleń o chorobie FASD. Stowarzyszenie będzie drukowało karmniki zaprojektowane przez firmę 3Dream dla Klubu Rotary, które później będą sprzedawane wraz z karmą dla ptaków m.in. członkom Klubów Rotariańskich. Pieniądze zebrane w ten sposób sfinansują szkolenia o profilaktyce FASD.

Karmniki będą drukowane z biodegradowalnego PLA, żeby zminimalizować ich wpływ na środowisko naturalne. W kolorach stonowanych, tak żeby nie odstraszały ptaków. Dzięki pomocy Stowarzyszenia Branży Druku 3D klub będzie mógł zebrać finanse na wynajęcie sal szkoleniowych i catering. Szkolenia zostaną przeprowadzone przez specjalistów Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Akcja od początku cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród Rotarian. Po jej ogłoszeniu do klubu zgłosiło się już wielu chętnych a zapotrzebowanie na karmniki oceniono na około 200 sztuk. Jeśli projekt udałoby się przeprowadzić w takiej skali Klub Rotary byłby w stanie przeprowadzić co najmniej 12 szkoleń w całej Polsce.

Edukacja w zakresie FASD jest ważna ponieważ w ciągu roku z tą chorobą rodzi się w Polsce co najmniej 11 000 dzieci!  Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) jest nieuleczalnym, niegenetycznym zespołem chorobowym mogącym wystąpić u dzieci, których matki piły alkohol w czasie ciąży.

FASD charakteryzują:

 • uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego
 • zaburzenia neurologiczne
 • opóźnienie rozwoju fizycznego i psychicznego
 • zaburzenia zachowania
 • niedorozwój umysłowy
 • nadpobudliwość psychoruchowa
 • wady rozwojowe (m.in.: serca i stawów).

Skutkiem tych nieprawidłowości mogą być u dziecka trudności z:

 • uczeniem się
 • koncentracją uwagi
 • pamięcią i zdolnością do rozwiązywania problemów
 • koordynacją ruchową
 • zaburzeniami mowy
 • relacjami z ludźmi
 • przestrzeganiem norm społecznych.

Deficyty związane ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) mają  wpływ na rozwój intelektualny oraz społeczny także w okresie dorastania i po osiągnięciu dorosłości. Co najważniejsze, zaburzeniom związanym z FASD można w 100% zapobiec poprzez abstynencję w ciąży!

Klub Rotary Warszawa Żoliborz jest częścią Rotary International światowej organizacji humanitarnej z ponad 1,2 miliona członkami zrzeszonymi w 34.500 klubach Rotary w ponad 200 krajach i regionach geograficznych. Członkowie Rotary to mężczyźni i kobiety o różnorodnych zawodach których łączy wspólny cel uczynienia świata lepszym przez służbę humanitarną.

Celem działalności Klubów Rotary jest wspieranie i umacnianie ideału służby, jako podstawy godnych i wartościowych przedsięwzięć, a w szczególności:

 • rozwijanie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich jako możliwości niesienia pomocy
 • promowanie wysokich standardów etycznych w działalności zawodowej i w ramach zawodów
 • promowania wszelkich form pracy społecznej oraz nobilitowania zawodu wykonywanego przez każdego Rotarianina jako możliwości służenia społeczeństwu
 • stosowania ideału służby przez każdego Rotarianina w życiu osobistym, zawodowym i społecznym
 • propagowanie zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju poprzez światową wspólnotę osób o różnych zawodach, połączonych ideałem służby.

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych akcji Rotary o zasięgu globalnym jest walka z wirusem Polio, która doprowadziła do prawie całkowitej likwidacji wirusa z powierzchni ziemi. Obecnie Klub Rotary Warszawa Żoliborz prowadzi działania, których celem jest jak największe ograniczenie FASD w Polsce.

Projekt ze strony Klubu Rotariańskiego koordynuje członek Stowarzyszenia – Bartłomiej Jarkiewicz z firmy MTT Polska. Ze strony Stowarzyszenia koordynatorem jest jego sekretarz – Anna Ślusarczyk. Każdego kto chciałby wesprzeć akcję poprzez wydrukowanie i przesłanie gotowego karmnika prosimy o kontakt (będziemy przesyłać gotowe do druku projekty .stl):

Anna Ślusarczyk – [email protected]
Bartłomiej Jarkiewicz – [email protected]

lub o przesłanie gotowych karmników na adres

MTT Polska Sp. z o. o.
ul. Siodlarska 12/5
01-464 warszawa