Stowarzyszenie Polskiej Branży Druku 3D zarejestrowane w KRS

Stowarzyszenie Polskiej Branży Druku 3D – pierwszej organizacji zrzeszającej szerokie grono przedstawicieli firm działających w obszarze technologii przyrostowych, zostało oficjalnie zarejestrowane przez Sąd i otrzymało wpis do KRS. Jest to doniosła chwila, która otwiera zupełnie nowy rozdział w historii polskiej branży druku 3D.

Tak komentuje to wydarzenie Mirosław Jaskułowski – prezes Stowarzyszenia: „cieszymy się, że udało nam się dopełnić wszystkich niezbędnych formalności i powołać naszą Organizacjęoficjalnie do życia. Jesień 2016 r. będzie czasem bardzo wytężonej pracy. Zadań jakie stoją przed nami jest wiele, jednakże jestem przekonany, że uda nam się szybko i skutecznie je zrealizować„.